ایلنا/ آغاز کمپین《من ماسک می‌زنم》و حضور نیروهای شهرداری در سطح شهر به منظور جلب مشارکت شهروندان برای استفاده از ماسک و پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا

سمیرا زارع