مشرق/ پس از تصادف تریلی با خودرو ال۹۰ به این وضعیت در آمده است و متاسفانه راننده خودرو جان خود را از دست داد.