شهرآرا آنلاین/ روستای حاجی بیگی روستایی خوش آب و هوا از توابع بخش کدکن تربت حیدریه است، روستایی با قدمت دیرینه در 130کیلومتری از شهر مشهد با 350 نفر جمعیت.


مرضیه میرنژاد