مشرق/ به گفته مایک رانی سخنگوی ناوگان نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، شمار مجروحان انفجار و آتش سوزی در این ناو به ۵۷ نفر افزایش یافت.