ایرنا/ بازار سنتی شوشتر که قدمت ان به دوره صفویه بر می گردد، این روز ها با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به فعالیت خود ادامه می دهد.


ایمان صادقی حسنوند