میزان/ یزد اولین شهر خشتی جهان است. بادگیر‌ها می‌توانستند گرمای سوزان یزد را به هوای خنک و مطبوعی تبدیل کنند و در واقع از این بادگیر‌ها به مانند تهویه‌های قوی استفاده می‌شده است.

نوید محمدی