اسپوتنیک/ خوشه های ستاره ای، بقایای ابرنواخترها، سحابی ها و سایر پدیده های کهکشانی در عکس های برندگان مسابقه عکاسی نجومی به تصویر کشیده شده‌اند.