میزان/ با گذشت ۲ روز از حادثه انفجار در ناو هواپیمابر آمریکا، اما همچنان آتش سوزی ادامه دارد.