مهر/ آتش سوزی در مزارع جو اطراف قاسم آباد همدان که بر اثر آتش زدن ته مانده‌های گندم و جو صورت گرفت بود بعد از ظهر امروز جمعه با تلاش آتش نشانان مهار شد.