تسنیم/ علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور شد.
علیرضا معزی مدیر‌عامل خبرگزاری خبرآنلاین، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور شد.
پیش از این محمد شیخان در دولت دهم عهده دار این سمت بود.