آخرين خبر/ يک فيلم مربوط به خاطره منتشر نشده از آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره شوراي انقلاب منتشر شد.

با اوج گيري نهضت اسلامي در سال ۵۷، انديشه شکل‌گيري "شوراي انقلاب" در ميان روحانيون مبارز پديد آمد و در سفر شهيد مطهري به پاريس، اين طرح با امام(ره) در ميان گذاشته شد.

حضرت امام(ره) نيز در ۲۲ دي‌ماه ۱۳۵۷، فرمان تشکيل شوراي انقلاب را صادر کردند که در بخشي از اين فرمان آمده بود: «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران که نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام "شوراي انقلاب اسلامي" مرکب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعيين شده و شروع به کار خواهند کرد...»

اعضاي اوليه اين شورا، آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت‌الله موسوي اردبيلي، شهيد باهنر، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، آيت‌الله طالقاني، آيت‌الله مهدوي‌کني، مهدي بازرگان و چند تن ديگر بودند.

"آيت‌الله هاشمي رفسنجاني" در دوران حياتش به بيان خاطرات خود در "مرکز اسناد انقلاب اسلامي" پرداخت که بخشي از اين خاطرات در رابطه با تشکيل شوراي انقلاب بود.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در خاطره‌اي که فيلم آن به تازگي منتشر شده درباره شوراي انقلاب گفته است:

شوراي انقلاب واژه‌اي است که در ادبيات آن روز، در بين نيروهاي انقلابي تعبير خوبي بود از ساختار نهايي نيروهاي انقلاب. بنده هم از آذر ۵۷ از زندان آزاد مي‌شوم. آذر تا بهمن فاصله چنداني ندارد. وقتي که من بيرون آمدم اوج مبارزات مردمي بود و دولت‌هاي شاه‌ساخته کاري از پيش نمي‌برد. درگيري‌ها خيلي جدي بود و ما هم ديگر غرق کارهاي اجرايي مبارزه شديم. پيش از اينکه امام رسما شوراي انقلاب را تصويب و اجرا کنند ما خودمان همين‌طور به طور طبيعي فرهنگ مبارزه آن زمان، تعبير شوراي انقلاب را داشتيم. از اين جريان‌ها و افرادي که يک نوع هماهنگي و اعتمادي بين‌مان بودجلساتي داشتيم که خودمان به آن شوراي انقلاب مي‌گفتيم. ما افرادي بوديم که سال‌ها با هم کار کرده بوديم؛ شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، آقاي موسوي اردبيلي، من، آقاي مهندس بازرگان، آقاي طالقاني و دکتر سحابي. افراد ديگري هم بالاخره در اين سطح بودند. در اين مدت من و آقاي طالقاني که در زندان بوديم، رهبري انقلاب هم يعني آقاي خامنه‌اي با همين جمع ما بودند منتها ايشان مشهد بودند، جلسات ما در تهران بود. شوراي رسمي هم نبود که انتخاب کرده باشيم؛ همين اجتماعي که دور هم مي‌نشستيم برنامه ريزي مي‌کرديم براي مبارزه، تظاهرات، هزينه‌ها، کمک‌ها و کارهايي که جاري بود، خودمان به عنوان شوراي انقلاب مي‌شناختيم. آنهايي هم که گاهي دستوري داده مي‌شد قبول مي‌کردند.

فيلم مربوط به خاطره آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره شوراي انقلاب که از سوي مرکز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است را مشاهده کنيد.

اين فيلم را ايسنا منتشر کرده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد