آخرين خبر/ مصاحبه با قاتل شهيد عليمحمدي (مجيد جمالي فشي) پيش از اعدام

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد