ايرنا/ شيخ احمد بدرالدين حسون مفتي سوريه گفت: آيت الله هاشمي رفسنجاني هنگامي که انقلاب به پيروزي رسيد آن را براي دستيابي به اهداف شخصي بکارنگرفت بلکه به سازندگي پرداخت.

شيخ احمد بدرالدين حسون روز چهارشنبه در آيين بزرگداشت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سفارت جمهوري اسلامي افزود: آن مرحوم هر جايي وارد مي شد سازنده بود زماني که رئيس جمهوري، رئيس مجلس، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود به رسالت خود پرداخت و دوران صبر و درد را فراموش نکرد.
وي اضافه کرد: اين بزرگداشت براي مردي است که وارد تاريخ و از آن خارج شد و روزگار سختي که بر او گذاشت با صبر پشت سر گذاشت، در مقابل دردها صبر پيشه کرد، بر زندان و ظلم صبر کرد، شکست نخورد، عقب نشيني نکرد و تسليم نشد زيرا اطمينان داشت که خدا صادقان و صابران را تنها نمي گذارد.

حسون اظهارداشت: آغاز راه همه انبياء صبر، وسط آن سازندگي و آخر آن شکرگذاري بود و آن مرحوم اين سه مرحله را پشت سرگذاشت.
وي بيان کرد: او رفيق و دوستي راستين براي حضرت امام خامنه اي بود و همانگونه که ايشان وي را وصف کرد يک برادر راستين بود که وسوسه خناسان نتوانست ميان آن دو جدايي اندازد.
مفتي کل سوريه گفت: اين شيوه، مکتبي براي همه کساني است که مي خواند وطن خود را بسازند و اگر بخواهيم جامعه ما اسلامي شود بايد بر صبر، سازندگي و شکرگذاري تکيه کنيم.

حسون اضافه کرد: جمهوري اسلامي اکنون در مرحله سازندگي و شکر است و در کنار مستضعفان جهان ايستاده است و اگر فقط به امور خود مي پرداخت اکنون فروپاشيده بود.

وي تصريح کرد: اگر جمهوري اسلامي مقاومت و ياري مظلومان را کنار گذاشته بود آمريکا و غرب دست دوستي به سوي آن دراز مي کردند ولي اين انقلاب خواسته است که صاحب رسالت باشد و صاحب اين رسالت آنگاه که دوران سختي بود صبر کرد، و در دوران مسئوليت خود را مسئول دانست و در دوران آسايش و امنيت شکر گذار بود.
حسون افزود: اين سه مرحله از زندگي آن مرحوم بود در زمان صبر صبور، در زمان سازندگي فعال و در زمان آسايش شکرگذار بود.
وي بيان کرد: اين مصيبت را به امت اسلامي و امت انساني تسليت مي گويم زيرا آن مرحوم به فراتر از مرزها نگاه مي کرد به وراي مسلمان و غير مسلمان مي نگريست او به انسان مي نگريست.
مفتي سوريه اضافه کرد: سوريه مواضع اين بزرگ مرد را فراموش نخواهد کرد و مقاومت تاثير اين مرحوم را به فراموشي نخواهد سپرد.
وي گفت: هنگامي که ايشان خبر پيروزي مقاومت در لبنان را مي شنيد در تلويزيون با لبخند اعلام مي کرد که ما پيروز شديم و او اين پيروزي را پيروزي همه مومنان، شهدا را فرزندان همه مومنان و سازندگي را سازندگي مومنان در سراسر جهان مي دانست.

حسون اضافه کرد: کارکنان سفارت جمهوري اسلامي ايران فقط سفير ايران در سوريه نيستند بلکه سفيران جهان اسلام در هرجايي هستيد زيرا پرچم اسلام را بر دوش داريد.
وي افزود: سلمان رضوان الله تعالي عليه توانست از همه نسب ها عبور کند و وارد نسب پيامبر(ص) شود زيرا فرزند اسلام بود و ما نيز بايد فرزند اسلام باشيم.
مفتي سوريه پس از اين سخنراني، دفتر يادبود آيت الله هاشمي رفسنجاني را امضاء کرد.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد