اعتماد/ محمد غرضي وزير پست و تلگراف و تلفن دولت مرحوم آيت الله هاشمي در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاين از همکاري 40 ساله اش با آيت الله هاشمي، گفت.
غرضي گفت من از سال 1340 در زندانها، در سوريه و لبنان و ايران ودر مبارزات انقلابي و... با آقاي هاشمي بودم و خاطرات زيادي دارم.
او مي گويد که هاشمي شخصيت بزرگي بود و اعتبار اجتماعي داشت. طرفدارانش ناراحت هستند و در اين بين بيشتر طيف چپ ناراحتند چون اعتبار زيادي از آنها گرفته شده است.

غرضي خاطرنشان کرد: فقدان آقاي هاشمي براي طرفداران او يک موقعيتي را ايجاد مي کند. به اين معنا که تا پيش از فوت آقاي هاشمي همه زحمات به دوش او بود اما حالا کمي فضا بازتر مي شود و بدنه اصلاحات مي تواند به صورت جمعي به ميدان بيايد و به جاي تکيه به اشخاص به جمع تکيه کنند و از اين منظر خود را بازسازي کنند. اين هم منفي است و هم مثبت.

وي به ابعاد وسيع تري از فوت آيت الله هاشمي هم اشاره کرد و گفت: شخصيتي از دنيا رفته که اعتبار جهاني داشت و ديديد که در دنيا براي فقدان ايشان تسليت ها گفته شد. براي نظام اسلامي يک ضايعه اي شد که جبران پذير نيست و بايد قدر آقاي هاشمي را بدانيم که در دوره اي به کشور خدمت کردند.

اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به رفتار آيت الله هاشمي در مواجهه با تخريب ها، گفت: آقاي هاشمي همواره خودشان بودند. او در پديده ها توان اين را داشت که طرفهاي مقابل را محکوم به رفتار خويش کند. چرا که وقايعي که بر ايشان گذشته تعدادش بسيار زياد است و شخصا موفق مي شد که در پديده ها تصميم گيري خود را به طرف هاي مقابل تحميل کند.
غرضي افزود: در مقابل تخريب ها ايشان هم صبر و بردباري و هم تغيير مواضع داشتند. آقاي هاشمي به جريان هاي اجتماعي بيشتر توجه مي کرد تا به تئوري هاي سياسي. ايشان بيشتر به نيازهاي اجتماعي نگاه مي کرد نه به نيازهاي تئوريزه.

وي در پاسخ به اينکه اولين چيزي که بعد از شنيدن خبر فوت آيت الله هاشمي به ذهنتان آمد چه بود؟، يادآور شد: بيشتر به خاطر مطالبي که مي دانستند و نمي گفتند دلم سوخت. آقاي هاشمي منبع اسرار بود. آن اسرار مي توانست به نفع اداره کشور باشد. آقاي هاشمي اسراري داشت که مي توانست براي نسل هاي بعد براي اداره کشور مفيد باشد. ايشان هم مايل بود بگويد اما عمرش کفاف نداد.

وزير دولت هاشمي، تاکيد کرد: اسرار زيادي بود که ايشان نگفتند چيزهايي که تا بحال گفته شده 10 درصد از اسراري که آقاي هاشمي مي دانست، نيست. آقاي هاشمي از سن 20-25 سالگي راجع به فلسطين و بعد امير کبير نوشتند و بعد در تمام جريان ها حضور داشته و دائم دستگير مي شد. آقاي هاشمي با گروههاي سياسي و همه در تماس بوده و رفقاي زيادي داشت که اين رفقا به او پشت کردند و بعد او به رفقايش پشت کرد و...
غرضي با اشاره به تاثير فوت آيت الله هاشمي در عرصه بين المللي، اظهارداشت: در منطقه همسايه ها با فرستادن پيامهاي تسليت احساس کردند که بايد ارتباطاتشان را با ايران بهتر تنظيم کنند و بلاخره بايد با قدرت سياسي ايران بسازند. در عرصه جهاني نيز دشمنان نظام احساس مي کنند که راهشان بيشتر باز شده و حرفهاي نا مربوط مي زنند. دوستان ايران خيلي نگراني از فوت ايشان دارند.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد