باشگاه خبرنگاران/ منابع آگاه ترکيه خبر دادند اين کشور ، پس از احداث ديوار در طول مرز با سوريه، مرز مشترک با ارمنستان و ايران را نيز با احداث ديوار بتني به بلندي سه متر، مسدود خواهد کرد.
وزارت دفاع ملي و دارايي ترکيه در حال کار بر روي طرح احداث ديوار در مرزهاي ترکيه با ايران و ارمنستان هستند.
منابع مطلع خبر دادند ترکيه براي شهرهاي اردهان، قارص و ايقدير نيز ديوار احداث خواهد کرد.

روزنامه «استار» ترکيه نيز نوشت: ديوار مرزي را سازمان مسکن ترکيه خواهد ساخت و به منظور متوقف نشدن تجارت خارجي با کشورهاي همسايه و براي بهتر شدن تجارت خارجي، گذرگاه هاي مرزي با ايران و گرجستان و نيز گذرگاه مرزي با ارمنستان که بسته است، نوسازي خواهد شد.
استار نوشت: هدف از احداث ديوار مرزي با ايران و ارمنستان، مبارزه با تروريسم و قاچاق و ترددهاي غيرقانوني است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد