خبرآنلاين/ رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز تمام تلاشش را به کار بسته است تا پرونده برنامه ششم توسعه بسته شود.

به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان مردم در خانه ملت برخلاف روال معمول، امروز پنجشنبه به ساختمان پارلمان آمده اند تا آخرين مواد گزارش کميسيون تلفيق درباره برنامه ششم توسعه را بررسي کنند. اما از آنجا که تعداد مواد باقيمانده که براي بررسي بيشتر به کميسيون برگشت داده شده بودند، کم نيست، علي لاريجاني تمام تلاشش را مي کند تا اين روند با سرعت بيشتري طي شود.

اين روند اما گاهي با اعتراض نمايندگان همراه شد. نمايندگان معترض که برخي از حاميان مديريت لاريجاني هم بودند ابتداي سخن خود را با حمايت از او شروع کردند. نماينده مردم مياندوآب، شاهين دژ و تکاب به اجرا نشدن ماده 22 بند يک آيين نامه اعتراض داشت. جهانبخش محبي نيا سخنش را با تشکر از لاريجاني شروع کرد: «آقاي لاريجاني!‌ تلاش هاي قابل تقدير و مديريت شِبه بي بديل حضرتعالي... » اما جمله او با صداي خنده نمايندگان نصفه ماند و با واکنش طنز لاريجاني مواجه شد: «منظورشان شُبهه ناک بودن موضوع است». محبي نيا ادامه داد: «روز پنجشنبه است و اجازه بدهيد يادي از اموات بکنيم». لاريجاني باز هم به طنز برخورد کرد: «آنکه مربوط به جمعه است». اما اشاره محبي نيا از اموات موضوع ديگري بود: «موادي که از آيين نامه دفن مي شود».

محبي نيا اشاره اش به اصلاحات عبارتي لاريجاني در برخي مواد بود. او ادامه داد: اداره مجلس بر اساس محدوده اي است که قانون براي شما درنظر گرفته شده است. در برخي موارد حق را به شما مي دهم که مبهم است. اما در مواردي مثل اضافه کردن «بر اساس مقررات» يا حذف «شمال» از کنار جنگل ها بايد مجلس تصميم بگيرد. کار شما از نظر کارشناسي نمره اش بيست است. اما از نظر حقوقي ابهام دارد.

لاريجاني با روي خوش، تذکر محبي نيا را وارد دانست: چشم! چشم! خواهش مي کنم ... زنده باشيد.

اما همه اعتراض ها اينگونه با صلح و صفا مطرح نشد. تذکر نماينده مردم فلاورجان مربوط به ماده 18 آيين نامه بود که هيات رئيسه قسم مي خورد مجلس را بر اساس آيين نامه اداره کند. ناصر موسوي لارگاني ابتدا سخنش را با حمايت از لاريجاني آغاز کرد: ما 9 سال است که در مجلس هستيم و هر 9 سال به شما راي داده ايم و هر تعداد سال ديگر هم کانديدا شويد، به شما راي مي دهيم.

موسوي لارگاني اما ناگهان صدايش بلندتر شد. آنقدر بلندتر که کمتر در مشابه آن در مجلس شنيده شده است، حتي وقتي نادر قاضي پور عصباني مي شود. به طوري که وقتي سخن مي گفت صداي يکي از نماينده ها به گوش رسيد که نگران بود لارگاني سکته کند.

انتقاد موسوي لارگاني به اين بود که نوبت او براي ارائه پيشنهاد، به علي اسماعيلي، نماينده مردم نور و محمودآباد داده شده است. او براي اثبات حرفش قسم خورد: من قسم جلاله مي خورم، والله والله که اولين نوبت مال من بود. اما شما نفرات را جابه جا کرديد؟ اين خيانت است؟ چرا بايد جابه جا کنيد؟ من اين را تخلف مي دانم. چه تفاوتي بين من و آقاي اسماعيلي است؟ مگر ما نماينده تر داريم؟ من هم بند الحاقي داشتم.

رئيس مجلس پاسخ او را با آرامش داد اما بسيار کوتاه. لاريجاني گفت: تشکر مي کنم از تذکر شما. به ما گفتند شما و آقاي اسماعيلي يک پيشنهاد داريد. اينکه کداميک مطرح کنند، با ماست.

اسماعيلي اصرار داشت که به موسوي لارگاني جواب بدهد. اما لاريجاني از او خواست که اين کار را نکند چراکه زمان محدود است. او تاکيد کرد: ايشان خطابش به من بود، نه به شما.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد