ايسنا/ ماشينِ نسبت‌دادن برخي ادعاها به مرحوم اکبر هاشمي رفسنجاني ظاهراً فقط حدود يک ساعت پس از فوت ايشان خاموش شد. درحالي که هنوز ساعتي از اعلام درگذشت تکان‌دهنده اين مرد بزرگ نگذشته بود، بلافاصله فعاليت آن با خروجي‌هاي تازه‌اي آغاز شد.

به گزارش ايسنا، متين مسلم در ادامه در روزنامه «آفتاب يزد» مي‌نويسد: آقاي اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب مؤتلفه و يکي از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي محافظه‌کار و عميقاً منتقد مرحوم هاشمي، لحظاتي پس از اعلام خبر درگذشت ايشان با تعجيلي که علت آن هنوز معلوم نيست دو ادعا را مطرح کرد؛ يکي، وابستگي دو شخصيت محوري و کليدي اوايل انقلاب يعني شهيد مطهري و شهيد بهشتي به حزب مؤتلفه که البته آقاي هادي غفاري پاسخ ايشان را دادند. دوم، ادعاي اينکه آقاي هاشمي غير مستقيم عامل، اما مستقيماً تأمين‌کننده منابع عملياتي (دادن سلاح) به فداييان اسلام براي ترور حسنعلي منصور نخست‌وزير وقت ايران سال ۱۳۴۳ بوده است. در واقع ايشان نه تلويحاً که آشکارا مسئوليت اقدام و بار رواني و اخلاقي اين ترور را متوجه مرحوم هاشمي کرد.

در اين ميان آنچه بسيار جلب توجه مي‌کند صرفاً ادعاي خلق‌الساعه و تعجب‌برانگيز آقاي بادامچيان نيست، بلکه ادعاي «تنها من مي‌دانستم و قرار بود به کسي نگويم!» ايشان جلب توجه مي‌کند. آقاي هاشمي هم در قيد حيات نيستند تا بتوان صحت اين ادعا را اثبات کرد.

درباره چند و چون ماجراي ترور منصور و نظر مقامات عاليه مذهبي و مرجعيت وقت شيعه پيرامون ماهيت و چرايي ترور و اقدامات مسلحانه، لازم است مستنداً و مستدلاً در فرازي ديگر به آن پرداخت، اما آنچه مشخص است، مواضع مقامات عاليه روحانيت و مرجعيت اعلاي شيعه درباره ترور و عمليات مسلحانه، دقيقاً آن چيزي نيست که آقاي بادامچيان اصرار به طرح و جا انداختن آن در تاريخ دارد.

طي بيش از ۵۰ سالي که از ترور منصور مي‌گذرد، بخصوص پس از انقلاب همه جوانب ترور وي افشا شده و نقطه ابهامي ندارد. هم انقلابيون، هم باقي‌مانده اعضاي فداييان اسلام و هم اسناد ساواک، هيچ‌يک چه مستقيم يا غيرمستقيم اشاره‌اي به ادعاي «فقط من مي‌دانم» آقاي بادامچيان نکرده‌اند. اما هدف از طرح غير قابل اثبات اينگونه ادعاها چيست؟ چرا الان؟ و چرا دقايقي پس ازاعلام فوت آقاي هاشمي؟ و چرا با اين عجله؟! آيا عبور از گلوگاه و بزنگاه تاريخ معاصر ايران، منتظر رفع ابهام آقاي بادامچيان بود که اساس آن مورد ترديد جدي ست؟!

ظاهراً آقاي بادامچيان تحفظ موقعيت کنوني مرحوم هاشمي رفسنجاني را به ۳۸ سال پيش تسري داده‌اند. اما متوجه اين نکته نيستند که دست‌کم طي ۱۲ تا ۱۸ ماه ابتداي پيروزي انقلاب چنين تحفظي چندان مطرح نبود و اخباري از اين دست نه امکان مخفي کردن آنها وجود داشت ونه گروه‌هايي مانند باقي‌مانده فداييان اسلام اگر از چنين خبر دست اولي مطلع بودند (که منطقاً بايد مطلع بوده باشند) آن را مخفي نگاه مي‌داشتند.

ايشان متاسفانه متوجه اين نکته مهم نشده‌اند که مرحوم آقاي هاشمي با آن کارنامه روشن و عيان در مبارزات قبل از انقلاب چيزي براي پنهان کردن نداشتند که اينک به يکباره و با عجله آقاي بادامچيان خود را محق به افشاي آن دانسته است. اما آيا اسرار يک‌طرفه ديگري هم نزد ايشان وجود دارد؟! نسبت دادن يک اقدام به شخصي بدون حجاب و مخفي‌کاري مانند مرحوم آقاي هاشمي صرف نظر از ماهيت ترديد برانگيز اصل خبر، اساسا با چه بهانه و زمينه‌اي فوري و با چه هدفي مطرح شده؟

اين خود جاي تأمل و تفکر بسيار دارد. طرح ادعاهاي بي‌پشتوانه و اخبار بي‌سند يک‌طرفه چندان با اصول اخلاقي سازگار نيست و انحراف در تاريخ‌نگاري معاصر است که بايد جلوي آن گرفته شود؛ نه به دليل ماهيت تأمل‌انگيز خود اخبار، بلکه به چهار دليل مهم‌تر:

اول، در فقدان فردي با موقعيت مرحوم آقاي هاشمي که خبر به او نسبت داده مي‌شود، مجال بررسي صحت اخبار آن‌هم با قرائت آقاي بادامچيان مطلقاً وجود ندارد.

دوم، آقاي بادامچيان تصديق مي‌فرمايند با منطق ناجور «فقط من خبر داشتم» در مستندسازي تاريخي، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.

سوم، چه تضميني وجود دارد تا فردا کسي و از جايي ديگر ادعاي عجيب و غريب ديگري مطرح نکند؟ آيا در سطح شخصيتي مانند مرحوم آقاي هاشمي مي‌توان اين ادعاهاي واهي را مطرح کرد و پذيرفت؟ پاسخِ منفي، هوش زيادي نمي‌خواهد.

چهارم، در حالي که اتهامات ناجوانمردانه‌اي طي يکي دو روز اخير از خارج متوجه مرحوم هاشمي شده، طرح ادعاهاي غير قابل اثبات مربوط به ايشان يا هر فرد ديگري که مسئوليت‌هاي سنگين داشته و دستشان هم از دنيا کوتاه شده، با چه انگيزه‌اي مطرح و به فوريت شبانه اعلام مي‌شود؟ خوب است آقاي بادامچيان به اين سؤال پاسخ دهند يا اسناد خود را رو کنند. ادعاي «فقط من مي‌دانستم!» از سوي هيچ آدم عاقلي پذيرفته نخواهد شد.

بر اساس اين گزارش، اسدالله بادامچيان گفته است: «اسلحه ترور حسنعلي منصور را آيت‌الله هاشمي داده بود. قرار ما نبود اين راز را فاش کنيم» - خبرگزاري ايلنا؛ ۲۰ دي‌ماه ۹۵با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد