مشرق/ يک بار براي امام خميني عطر آورده بودند، خانم‌ها هم نشسته بودند. مي‌گويند آقا! اين عطر زنانه است. امام گفته بودند شما زن‌ها کلاه سر ما مي‌گذاريد، هر چيز قشنگ و خوب و لطيف را مي‌گوييد زنانه است.

به گزارش مشرق، صادق طباطبايي در کتاب خاطراتش که از سوي دفتر تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) منتشر شده، مي‌نويسد: شنيدم يک بار براي ايشان [امام خميني (ره)] عطر آورده بودند، خانم‌ها هم نشسته بودند. مي‌گويند آقا! اين عطر زنانه است. امام گفته بودند شما زن‌ها کلاه سر ما مي‌گذاريد، هر چيز قشنگ و خوب و لطيف را مي‌گوييد زنانه است و هر چيز زمختي را مي‌گوييد مردانه است!

همانجا هم ظاهراً عنوان کرده بودند که نمي‌دانم کدام شير پاک خورده در مکه شايعه کرده که من از ادکلن تي‌رُز خوشم مي‌آيد، اينجا را پر کردند از عطر تي‌رز، هر حاجي آمده است براي من ادکلن تي‌رز آورده است![1]


[1]- خاطرات سياسي اجتماعي دکتر صادق طباطبايي، نشر عروج، جلد 1، صفحه 157با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد