باشگاه خبرنگاران/ نشست پایانی سمینار ۲۵ سال همکاری ایران و روسیه در زمینه بهره برداری صلح ‌آمیز از انرژی هسته ای برگزار شد.

نشست پایانی سمینار ۲۵ سال همکاری ایران و روسیه در زمینه بهره برداری صلح ‌آمیز از انرژی هسته‌ای، با ارائه گزارش از جلسات کارشناسی در دو حوزه نیروگاهی و کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای در صنعت، بهداشت و کشاورزی برگزار شد.
مدیرکل بین‌الملل سازمان انرژی اتمی با بیان خلاصه ای از مباحث مطروحه در نشست کارشناسی در حوزه کاربردهای انرژی هسته ای به پیشنهادات مطروحه برای همکاری‌های آتی تأکید کرد.
همچنین «آرتیسوک» نیز خلاصه‌ای از مباحث مطروح شده در جلسات مرتبط با نیروگاهی ارائه کرد و پیشنهادات همکاری را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه ذوالنوری نماینده مجلس در جلسه اختتامیه به اظهار نظر پرداخت. وی ضمن قدردانی از برگزار کنندگان و با یادآوری نشست بروکسل و دستاوردهای حاصله در آن نشست، از تداوم این نشستها تقدیرکرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تولید انرژی اتمی و برق هسته‌ای در برنامه های تدوین شده در مجلس به اهمیت کاربرد انرژی هسته‌ای در حوزه های صلح آمیز صنعتی، پزشکی و کشاورزی پرداخت.

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید