آخرین خبر/ روحانی گفت: مدیران روزه سکوت گرفته اند و با مردم صحبت نمی کنند. هر مدیری باید به وظیفه اش عمل کند و اگر می ترسد و نمی تواند و یا از اخم این و آن هراس دارد، کنار برود.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar