آخرین خبر/ پیش بینی های دکتر پیروز کارشناس برنامه ثریا در شبکه اول سیما را پیش از توافق برجام در 4 سال قبل مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید