آخرین خبر/ تعریف متفاوت FATF توسط دکتر پیروز کارشناس برنامه ثریا را می شنوید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید