آخرین خبر/ کنایه تلخ و معنا دار رهبر انقلاب؛ چند سال پیش، نخبگان آمدن در همین حسینیه نمایشگاه زدند، آن وقتی که هنوز انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید