آخرین خبر/ عسگر اولادی در برنامه دست خط ضمن انتقاد از وضعیت قیمت ارز در دوره احمدی نژاد گفت: دور دوم آقای روحانی از دوره احمدی نژاد بدتر بود!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید