آخرین خبر/ معاون اول رئیس جمهور عصر پنجشنبه در نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفت: لوایح چهارگانه FATF دو بار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به تصویب رسید چرا که از ضرورت های اصلی کشور است و خوشبختانه هماهنگی قابل قبولی در این مقوله وجود داشته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید