انتخاب/ شیرین قربانی، نامزد ایرانی-آمریکایی حزب دموکرات در حوزه دوم انتخابی ایالت یوتا موفق شده است با پیروزی بر رقبای خود وارد مجلس نمایندگان شود.

بدین ترتیب نخستین آمریکایی ایرانی‌تبار که به کنگره آمریکا راه می یابد یک زن خواهد بود؛ شیرین قربانی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید