آخرین خبر/ در ویدئوی خبر تصاویری از تشیع سلطان سکه را میبینید که دیروز برای پایان یافتن فساد فی الارضش به دار آویخته شده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید