مشرق/ رئیس شورای شهر تهران به انتصابات دقیقه نودی افشانی در شهرداری واکنش نشان داد.

محسن هاشمی رفسنجانی در توئیتر نوشت: اعضای شورای شهر از انتصابات اخیر شهردار دروقت اضافه راضی نیستند و موضوع را به من منتقل کردند تا به آقای افشانی بگویم. ایشان اماگفت تا زمانیکه شهردار است وظایفش را انجام می دهدکه یکی از وظایف، انتصاب است. البته هرانتصابی باید درجای خودبررسی شود، شاید برخی انتصابات بخاطر بازنشستگی افرادباشد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید