آخرین خبر/ وزیر کشور اخرین وضعیت سربازان ربوده شده در پاکستان را تشریح کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید