آخرین خبر/ در ویدئوی خبر روایت دکتر عباسی از لحظه های ترورش را میبینید.
دکتر فریدون عباسی در سال 89 که دانشمندان هسته ای ترور شدند، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی و دانشمند هسته ای بود و در ترورش خود و همسرشان جانباز شدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید