فردا/ برخی خبرها نشان می دهد که سید مهدی صدرالساداتی روحانی مشهوری که با افشاگری هایش توانسته طرفدارانی جذب کند دستگیر شده است.

در روزهای اخیر و با داغ شدن ماجرای خانه های ده ونک و دانشگاه الزهرا نام سید مهدی صدرالساداتی داماد آیت الله مدرسی عضو شورای نگهبان نیز بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است. حالا برخی فعالان عدالتخواه خبر داده اند که احتمالا او توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده است.

وحید اشتری در همین زمینه نوشته است:

تو حسینیه #ده_ونک تو جلسه مردم با عضو شورای شهر تهران بودم #صدرالساداتی چندبار زنگ زد پیامک دادم تو جلسه ام جواب داد تماس فوری.
مکتوبات حالا دو روزه زنگ میزنیم هیچ خبری ازش نیست هیچکس نمی دونه کجاست آنلاین هم نشده تو اینستا هم نبود. شماره ای هم از خانواده اش نداریم که جویای حالش بشیم.

سرهنگ کاظم فرامرزی رئیس مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع‌مقدس نیز خبر از دستگیری سیدمهدی صدرالساداتی داده و اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی گفته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی