آخرین خبر/ در ویدئوی خبر سوالاتی از لایه های مشکلات فساد اقتصادی در جامعه پرسیده میشود که اجرای این حکم دوباره ابعاد آن را یاداوری کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید