آخرین خبر/ دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصادی فردوسی مشهد در اقدامی هماهنگ سخنرانی عباس آخوندی را تحریم کرده و باعث شدند صندلی‌های سالن محل سخنرانی خالی بماند.

یکی از دانشجویان این دانشکده در این رابطه می‌گوید عباس آخوندی به عنوان سخنران به همایشی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی دعوت شد و در اقدامی هماهنگ همه دانشجویان این همایش رو تحریم کرده و به نشانه اعتراض مقابل در تجمع کردیم

یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه فردوسی هم در این رابطه گفت: عملکرد آخوندی در سال‌های گذشته موجب شده تا نه تنها دانشجویان بلکه اکثریت مردم حتی حاضر نمی‌شوند دیگر سخنان او را بشنوند.

در همین رابطه ابوالفضل عباسی مسئول بسیج سیاسی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد درباره برگزاری مراسم سخنرانی عباس آخوندی و عدم استقبال از این سخنرانی گفت: نشست در مورد بررسی تفکرات خواجه نظام الملک است ولی برگزار کنندگان چون علاقه خاصی به تفکرات ایرانشهری سیدجواد طباطبایی دارند از آقای آخوندی دعوت کردند.

مسئول بسیج سیاسی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تجمع دانشجویان در مقابل محل سخنرانی آخوندی گفت: انشجویان تجمع کننده و معترض به حضور آقای آخوندی در این مراسم تلاش داشتند اعتراضات خود را به آخوندی اعلام کنند ولی آخوندی به کمک تیم همراه خود از دانشگاه فرار کرد.

وی گفت: به نظر می‌رسد برگزار کنندگان مراسم هم علاقه ای به آقای آخوندی ندارند و فقط برای بحث حمایت های مالی است که از وی دعوت کردند. البته برخی اساتید دانشگاه فردوسی طرفداری از تفکر لیبرالی ایشان را افتخار خود می‌دانند.

عباسی افزود: آقای آخوندی هم در دوره وزارت خود خدمات زیادی به آقای سیدجواد طباطبایی داده و هم از پول بیت المال برای ایشان هزینه کرده تا تفکر آقای طباطبایی گسترش یابد و به همین دلیل هم آقای آخوندی برای این همایش انتخاب شده است.

وی با اشاره به حضور انگشت شمار دانشجویان در پای سخنرانی آخوندی تاکید کرد: این تعداد هم مجبور بوندن در جلسه شرکت کنند زیرا امروز کلا کلاس‌های علوم سیاسی را تعطیل کردند و گفته اند که از دانشجویان هم برای شرکت در سخنرانی آخوندی حضور غیاب می‌کنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید