آخرین خبر/ رئیس جمهور در میان مردم سرخه که همشهریانش محسوب می شوند جوک معروفی را که میان مردم سرخه شهرت دارد را با زبانی طنز بازگو کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید