آخرین خبر/ جزییات حادثه تروریستی چابهار را از زبان بامری سرپرست فرمانداری چابهار می شنوید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید