آخرین خبر/ کنایه قالیباف به دولت در نشست "کارنامه چهل سالگی انقلاب": کشور، از ناکارامدی اشباع شده

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید