ایسنا/ «حسام‌الدین آشنا» مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تجمعات گسترده دی‌ماه سال گذشته سخن گفت. او می‌گوید نحوه برخورد با این تجمعات را پخته‌تر از تمام موارد مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید در دی ۹۶ یک نفر ایستاد و مسئولیت برعهده گرفت و ماجرا مدیریت شد، وگرنه برنامه، اسقاط دولت بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید