آخرین خبر/ طالب زاده در سخنانی پیش از نمازجمعه تهران گفت امریکا در معرض فروپاشی است.

وی افزودترامپ تنها نیست، او طرفداران کم عقل، اما جدی و وینچستر به دستی دارد که آماده اند امریکا را دو تکه کنند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید