آخرین خبر/ دفتر تشکل دانشجویی تحکیم وحدت اعلام کرده نسخه ای از کتاب فتنه تغلب را برای میرحسین موسوی ارسال کرده است.
@akharinkhabar

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید