آخرین خبر/ مدیرعامل سابق موسسه همشهری، شایعه به خدمت گرفتن پسر خود در این موسسه را در برنامه دست خط رد نکرد.

مرتضی حاجی، مدیرعامل سابق موسسه همشهری از فعالیت فرزندش در این موسسه در برنامه دست خط سخن گفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید