آخرین خبر/ مرتضی حاجی، سیاستمدار و مدیرعامل پیشین موسسه همشهری در برنامه دست خط گفت از حواشی قیام آمل سخن گفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید