آخرین خبر/ در بخشی از برنامه دست خط به علت شهردار نشدن محسن هاشمی اشاره شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید