آخرین خبر/ مرتضی حاجی در برنامه دستخط گفت: احمدی نژاد با انتقاد از رئیس دولت اصلاحات خودش را مطرح کرد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید