آخرین خبر/ اعمال نفوذ در قوه قضائیه وجود دارد؟ صحبت های اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه را در این خصوص ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید