آخرین خبر/ امام جمعه بیله سوار در برنامه فرمول یک گفت: درد دل های امام جمعه در برنامه فرمول یک /در مورد شادی برای مردم کم گذاشتیم/ خیلی مردم اذیت شدند چرا مسئولین عذرخواهی نمی کنند/چرا دانه درشت ها هنوز مجازت نشدند/ مردم بخاطر این اختلاس ها از مسجد و نماز روی گردان می شوند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید