آخرین خبر/ پاسخ جهرمی درباره آزادی توئیتر را در برنامه حالا خورشید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید