تسنیم/ بررسی عملکرد بودجه ۹۷ نشان می دهد، هزینه تمام شده برنامه اداره امور هیئت دولت برای برگزاری ۱۲۱ جلسه در ۶ماهه نخست سال جاری حدود ۲۸ میلیون تومان بوده است.

گزارش عملکرد بودجه 97 نشان میدهد، در 6 ماه نخست سال جاری 121 جلسه هیئت دولت برگزار شده و برای این منظور حدود 3.4 میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است. در سال 96 به ظور کلی 266 جلسه با هزینه 8.9 میلیارد تومانی برگزار شده است. همچنین در سال 98 نیز پیش بینی برگزاری 270 جلسه با هزینه 11 میلیاردتومانی انجام شده است. گفتنی است، سال آینده برآورد برگزاری هر جلسه هیئت دولت 41 میلیون تومان خواهد بود.

برای سال آینده پیش بینی برگزاری 100 جلسه در خصوص راهبری، مدیریت و پشتیبانی جلسات کمیسیون ها و هیئت دولت با هزینه کلی 6 میلیارد تومانی انجام شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کاشت مو کلينيک دائر
کاشت مو آگهی