فارس/ حمید ابوطالبی با انتشار رشته توئیت هایی به بررسی اهداف نشست ضد ایرانی در لهستان پرداخت.

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری درباره سیاست های آمریکا و اجلاس اخیر ورشو لهستان نوشت: «این اجماع در آمریکا در حال شکل گرفتن است که سیاست فشار حداکثری بر ایران از طریق بازگرداندن و گسترده سازی تحریم های یکجانبه شکست خورده و آمریکا باید از یکجانبه گرایی به سیاست اوباما پیش از مذاکرات جدی ایران و 1+5 روی آورد.»
مشاور رییس جمهوری ادامه داد:«برای این استراتژی جدید آمریکا می باید اتحادیه اروپا و دیگر اعضای دائم UNSC که با مذاکرات ایران 1+5 ائتلافشان فروپاشیده را دوباره متحد کند و اجلاس ورشو گام اصلی امریکا برای ایجاد دوباره این ائتلاف از طریق اضطراب آفرینی شکاف در اروپاست.»
وی اضافه کرد:« بنابراین نشست ورشو در واقع و در خفا، نزاع آمریکا با اروپا برای تشکیل ائتلافی دوباره علیه ایران است در پوشش چالشی مستقیم برای ایران ، از این رو اجلاس ورشو گربه سیاهی است در خیابان های بروکسل و نماد بازآفرینی دوباره جنگ سرد با روسیه.»
ابوطالبی خاطرنشان کرد:«از آنجا که اروپا مطلع است که هدف اجلاس ورشو به شکست کشاندن استراتژی فعلی اتحادیه اروپاست به همراه گامی بر علیه روسیه و کوششی برای انزوای ایران، باید به یاد داشته باشد که برجام هم حاصل گفت و گو بود ،و به هر میزان که قدرت دیالوگ کاسته شود به توانایی چالش افزوده خواهد شد.»ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید