ایسنا/ کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران اعتبارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

ایوو فریسن، کمیسر ارشد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و اعتبارنامه خود را تسلیم وی کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید