نامه نیوز/ سلیمی‌نمین گفت: شهید چمران در دهه آخر عمر شریفش از هر انقلابی ای، انقلابی تر بود و با همه وجود در مسیر امام جانفشانی کرد و به درج شهادت نیز نائل شد.

موسوی خوئینی ها به مناسبت دومین سالگرد فوت آیت الله هاشمی اخیرا مصاحبه ای کرد که در دو بخش منتشر شد و هر دو بخش حواشی زیادی را به دنبال داشت. در بخش اول موسوی خوئینی ها موضوعاتی را به امام موسی صدر و شهید چمران نسبت داد که برای خیلی از انقلابیون تعجب برانگیز بود.

عباس سلیمی نمین درباره غیرانقلابی خواندن شهید چمران و امام موسی صدر از سوی موسوی خوئینی ها به نامه نیوز گفت: در مقطعی در لبنان می گفتند «سرنوشت شیعیان لبنان را از سرنوشت فلسطینیان جدا کنیم بنابراین نباید از جنوب لبنان به اسرائیل حمله کرد چون موجب می شود شیعیان دچار مشکل شوند». چنین باوری مورد قبول انقلابی ها نبود. شهید چمران وقتی به جنبش امل پیوست، جنبش امل چنین گرایشی داشت.

وی افزود: البته بعدها این رویکرد نفی شد و رویه انقلاب مورد پذیرش قرار گرفت چون جمع بندی این بود که اسرائیلی ها عمدا چنین ذهنیتی ایجاد کردند تا از اتحاد جنبش های مقاومت به کاهند و متفرق کنند تا بعد تک تک آنها را مورد هدف قرار دهند و از بین ببرند.

مدیر دفتر مطالعات و تاریخ معاصر ایران یادآور شد: شهید چمران بعد از اوج گیری انقلاب اسلامی در ایران کاملا با امام همراه شد، از نهضت آزادی هم فاصله گرفت، کاملا در برابر نهضت آزادی ایستاد و تفکر آنها را دیگر در هیچ زمینه ای اعم از مسائل منطقه و جهانی قبول نداشت بنابراین اینکه گفته شود شهید چمران انقلابی نبود، به این دلیل است که در دورانی با یک جریانی همراه شد که آن جریان می گفت «باید به فکر شیعه باشیم و فلسطین را مسئله اصلی ندانیم».

وی ادامه داد: شهید چمران در دهه آخر عمر شریفش از هر انقلابی ای، انقلابی تر بود و با همه وجود در مسیر امام جانفشانی کرد و به درج شهادت نیز نائل شد.

سلیمی نمین با اشاره به تفکر امام موسی صدر اظهار کرد: اسرائیلی ها توطئه ای علیه امام موسی صدر انجام دادند که رئیس وقت موساد در خاطراتش به این مسئله اشاره می کند. اینکه چگونه این کار را انجام دادند، از طریق اطرافیان قذافی بود یا مستقل از آنها هنوز کشف نشده است اما در یک دورانی امام موسی صدر معتقد بود که از شاه هم برای تقویت شیعیان لبنان کمک بگیرد. این نگاه امام موسی صدر خیلی با نگاه انقلاب سازگاری نداشت. به همین دلیل با شاه ملاقات کرد، البته شاه به او کمکی نکرد چون تحلیل موساد این بود که امام موسی صدر دارد تقیّه می کند.

مدیر دفتر مطالعات و تاریخ معاصر ایران با بیان اینکه باید نگاه تحقیق به وضعیت آن روز شیعیان لبنان داشت تا هضم کرد چرا امام موسی صدر نگاه بخشی پیدا کرده بود، افزود: شیعیان لبنان طبقه بسیار ضعیفی بودند، امام موسی صدر هم همت خود را در این جهت قرار داده بود که آنها را تقویت کند چون نگاه بخشی به مسئله داشت. این نگاه بخشی قطعا می توانست بعد از گسترش نهضت اسلامی اصلاح شود، کما اینکه اصلاح شد چون خیلی از گروه های مقاومت از جمله امل به حزب الله پیوستند و حزب الله امروز نگاه وسیع تری به مسائل دارد و معتقد است باید همه نیروهایی را که تحت ستم اسرائیل و غرب هستند، کنار هم دید و نگاه جامع به معادلات منطقه داشت.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید